Asbest- och PCBsanering

Vår kunniga personal utför Asbest- och PCBsanering av alla slag inom hela landet:
- Asbest- och PCBinventeringar
- Myndighetskontakter
- Asbest- och PCBsanering enligt Arbetsskyddsstyrelsens anvisningar
- Inkapsling, uppmärkning till bortforsling och deponering på godkänd avfallsstation
 

Rivning | Sanering | Ventilation | Håltagning | Golvsanering
Industrirengöring | Mobila Sugenheter | Betongdemolering