Rivning
Akonservice AB erbjuder rivningsarbeten av alla dess slag. Bland annat:

- Rivning/bortforsling av hela/delar av byggnader
- Demontering av pannor/oljetankar
- Rivning/skrotning.
- Rivning av inredning vid ombyggnation.
- Även rivning av betong- och tegelväggar.

Vi eftersträvar självklart att vårt avfall sorteras enligt de lagar och förordningar som finns.

Våra anställa har goda kunskaper om miljö och hälsa.

Rivning | Sanering | Ventilation | Håltagning | Golvsanering
Industrirengöring | Mobila Sugenheter | Betongdemolering